Донбассгражданпроект Новости Услуги Проекты Лицензии Наши клиенты Статьи 
Годовой отчет

25 октября 2013
Новости по КМУ "Клиническая Рудничная больница" По заказу руководства КМУ "Клиническая Рудничная больница"  в... подробнее...
25 октября 2013
В пгт.Мироновский Донецкой области будет отремонтирован ряд жилых объектов. Инициатором и заказчиком выступило предприятие ОП «Мироновская ТЭС»... подробнее...
25 октября 2013
В Донецке отремонтируют здание еще одной школы. В Донецке отремонтируют здание еще одной общеобразовательной школы.На... подробнее...
Пользовались ли Вы услугами наших организаций?
да
нет
планирую

Річний звіт

 

Титульній аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Переглянути
Інформація про державну реєстрацію емітента Переглянути
Банки, що обслуговують емітента Переглянути
Основні види діяльності Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
   
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
   
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути стр.1
     Переглянути стр.2
  Переглянути стр.3
  Переглянути стр.4
  Переглянути стр.5
  Переглянути стр.6
Звіт про корпоративне управління Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути
  Переглянути
  Переглянути